stalkerai, strona 2

27 tekstów – auto­rem jest stal­ke­rai.

:) od ucha do mucha

wszys­tko co lu­bię, podrywam
po­tem i tak gównem nazywam 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2019, 20:33

Jak muchy do gówna, ko­biety lgną do ta­kich jak ja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 22:17

Poez­ja nie po­win­na uj­rzeć światła dzien­ne­go, po­win­na widzieć w ciemnościach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 20:23

Będę pat­rzył, kiedy te­go nie chcesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2019, 17:32

Te­raz już wiem, że przez­nacze­nie po­kazu­je mi, iż jes­teśmy dla siebie stworze­ni.
Zaw­sze jes­tem tam gdzie Ty... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2019, 16:38

Czer­pię przy­jem­ności z gorących źródeł. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2019, 17:18

Trud­no po­godzić się z życiem, póki się go nie podpali. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2019, 21:01

Chciałbym wdepnąć w Twoją minę. 

myśl • 3 lutego 2019, 21:06

Mi nie przeszkadza, kiedy leżysz trupem. 

myśl • 2 lutego 2019, 19:09

Miłość
Jak nie pa­suje, to pas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2019, 16:27
stalkerai

Terapia przez pisanie, pisanie przez terapię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk