stalkerai, teksty ze stycznia 2019 roku

3 teksty ze stycznia 2019 ro­ku – auto­rem jest stal­ke­rai.

Aby pi­sać dob­re kry­minały, trze­ba być kry­mina­listą dobrym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2019, 13:51

Edukacja seksualna

Sta­ry był... Ciągle pi­jany. Uwiel­biał nas, łowienie ryb i chędożenie. Wszędzie znał jakąś ko­bietę, żeby nie po­wie­dzieć do­sad­niej. W przyd­rożnym barze - piw­ko na koszt fir­my. U mecha­nika - opłata tyl­ko za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 stycznia 2019, 11:15

Nie za­bijam, ko­lek­cjo­nuję śmieci. 

myśl • 28 stycznia 2019, 11:01
stalkerai

Terapia przez pisanie, pisanie przez terapię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk