stalkerai, teksty z lutego 2019 roku

22 teksty z lu­tego 2019 ro­ku – auto­rem jest stal­ke­rai.

Kolej rzeczy

Puchu marny

Chcesz zat­rzy­mać Samaela
na stopa
nie umiejąc zat­rzy­mać Amora 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2019, 16:56

Na kibola

Jak się ko­mu prze­zent marzy
bez po­kazy­wania "twarzy"
to fla­ga na łeb i za Ojczyznę 

fraszka • 14 lutego 2019, 15:14

Proza życia podniety

Na wie­rzbie grucha
w dołku pietrucha 

fraszka • 14 lutego 2019, 14:13

Randez-vous

A w Wa­len­ty­ki walę
do ulu­bionej dziew­czyn­ki. :> 

fraszka • 14 lutego 2019, 09:36

Pająk

Zmienił sieć
na sieć

i siedzi 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2019, 12:18

Błędne koło ( ratunkowe )

Sie­działem ty­le lat
i będę znów siedział 

fraszka • 10 lutego 2019, 12:13

Do góry głowa

Chcę Two­jej głowy
a po­tem majtek. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2019, 11:16

Zło-te runo

Wodę do kąpieli solę
myśląc o Niej
w gorącym rosole 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2019, 13:07

Wy-rok

Mam czas, wyob­raźnię
i świado­mość atrakcyjności
Mo­ja miłość um­rze z zazdrości 

fraszka • 9 lutego 2019, 12:11

Olej w głowie

Ole­wam tę, którą kocham
Może kiedyś, też mnie oleje 

fraszka • 9 lutego 2019, 11:26
stalkerai

Terapia przez pisanie, pisanie przez terapię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk